Výroba ako služba – Vývoj Pokročilej modulárnej mikrofabriky

INOVATO | rozpočet: 5 – 7 mil. Eur

Výroba ako služba

Našou víziou je vytvorenie premiestneného sveta, kde budú ľudia myslieť globálne a konať lokálne. Zelené továrne, bez odpadu, emisií a prepravy materiálu po celom svete. Hlavným cieľom projektu je dodávať „výrobu ako službu“ prostredníctvom pokročilého modulárneho riešenia mikrofabrík. Projekt bude odrážať princípy obehového hospodárstva a pokrokové technologické aspekty. Zároveň bude podporovaný rast MSP a start-upov spolu s podporou európskych inovačných ekosystémov. Hlavným cieľom projektu AMMF (Advanced Modular Microfactory) je vyvinúť riešenie pre továreň, ktorá bude vyrábať modulárne mikrotovárne. Aktivity projektu by mali dosiahnuť TRL a BRL 4 - 6/7.

Idea a jej sformulovanie

Projekt “Advanced Modular Micro-factory” (AMMF) inicioval Prof. Dr. Ing. Ján Košturiak, ktorý je prezidentom najväčšej inovatívnej siete slovenských a českých technologických firiem a výskumných organizácií, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom a implementáciou inteligentných automatizovaných výrobných systémov v Európe – INOVATO

Projekt AMM je založený na modulárnej filozofii s možnosťami zapojiť široké spektrum výskumných aktivít.

Grant

Po prvotnej analýze projektového zámeru, zhodnotení jeho nadnárodného potenciálu sme zvolili ako nevhodnejší rámcový program EU pre podporu výskumu a inovácii - HORIZON EUROPA.

Project AMM sa zaoberá touto grantovou príležitosťou:

• Programme: HORIZON EUROPA

• Call: TWIN GREEN AND DIGITAL TRANSITION 2024 (HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01)

• TOPIC: MANUFACTURING AS A SERVICE: Technologies for customised, flexible, and decentralized production on demand (Made in Europe Partnership) (RIA)

• Target TRL: Activities are expected to start at TRL 4 and achieve TRL 6 by the end of the project

• Funding rate: 100 %

• Exp. contributions: 5 -7 mil Euro/project

Spracovanie projektu

Základným predpokladom pre úspešný HORIZON projekt je medzinárodná spolupráca a nadnárodný dopad projektu. Zároveň každý úspešný projekt je najmä o kvalitných ľuďoch. Project AMMF vytvára konzorcium vysokoinovatívnych organizácií z celej Európy:

Realizácia projektu

Realizácia projektu je naplánovaná v 6+2 pracovných balíkoch:

(-1) current state analysis

(0) PROJECT MANAGEMENT AND ORGANISATION

(1) METHODOLOGY OF MODULAR MICROFACTORY DESIGN

(2) TESTING AND IMPLEMENTATION OF EXISTING SOLUTION TO WHOLE SYSTEM

(3) DESIGN OF MACRO MODULES

(4) DESIGN AND DEVELOPMENT OF MODULAR MICROFACTORY PLANNING SYSTEM

(5) TESTING AND VALIDATION OF MODULAR MICROFACTORY

(6) DISSEMINATION, COMMUNICATION and EXPLOITATION

Očakávané výsledky:

o Ľahký prístup k flexibilným a decentralizovaným výrobným a renovačným kapacitám, najmä pre MSP, čím sa znížia požadované investície pre výrobcov a zároveň sa im umožní využívať udržateľnejšie a obehové zariadenia.

o Dostupnosť automatizácie, vznikajúcich a digitálnych technológií na servitizáciu výrobných aktív zaisťujúcich optimálny výkon, rýchlu rekonfiguráciu a aktualizáciu s minimálnymi prestojmi, vzdialené monitorovanie a prediktívnu údržbu prostredníctvom dôveryhodnej, bezpečnej a interoperabilnej výmeny údajov medzi spoločnosťami.

o Vylepšená integrácia hodnotového reťazca prostredníctvom dostupnosti technológií a modelov na bezpečnú výmenu a využitie údajov o životnom cykle servitizovaných výrobných aktív, a to aj s ohľadom na opätovné použitie alebo recykláciu aktív, komponentov a materiálov.

Výsledky projektu

Ľahký prístup k sofistikovanej výrobe
Dostupnosť automatizácie, vznikajúcich a digitálnych technológií
Vylepšená integrácia hodnotového reťazca

Náš komentár k projektu

Projekt AMMF predstavuje výskumno-vývojový projekt, ktorý bude riešiť stupne TRL a BRL: 4 - 6/7, formou medzinárodnej spolupráce rôznych európskych subjektov. Zároveň budú do aktivít projektu zapojení aj koncoví užívatelia riešenia pokročilých modulárnych mikrofabrík (AMMF). Samotné nasadenie a validácia AMM bude demonštrovaná na 2 až 3 konkrétnych prípadoch uplatnenia (USE-CASEs).

Máte nápad a chcete ho realizovať ?