Realizované projekty

Úspešné uchádzanie sa o podporu z eurofondov, prípadne iných programov, je veľmi dlhá a náročná cesta. Teší nás, že nasledovné projekty prebehli v úzkej spolupráci a otvorenej komunikácií medzi klientom a našou poradenskou firmou. Pre lepšiu predstavu o našej práci a o tom, čo sme pri jednotlivých projektoch robili a aká bola naša úloha v celom procese realizácie, uvádzame niekoľko úspešne realizovaných projektov. Ďakujeme našim klientom za dôveru a budeme sa tešiť na ďalšie spoločné projekty.