Občianske združenie

BALTEUS Guidance

V rámci dlhoročných skúseností s tvorbou projektov a čerpaním eurofondov, chceme nadobudnuté skúsenosti a zručnosti poskytnúť aj umeleckému a neziskovému sektoru a podporiť tak kultúrny a kreatívny priemysel na Slovensku. Pretože stav tohto odvetvia nám nie je ľahostajný nezostávame teda nečinne sedieť. Uvedomujeme si dôležitosť tohto sektora a preto ponúkame aktívne partnerstvo v projektoch zameraných na tvorbu, vzdelávanie a sieťovanie.

Podporujeme

Divadlo

Hudba

Vizuálne umenie

Tanec

Literatúra

Medzirezortné aktivity

Naše aktivity

Divadlo

Ak neviete ako začať s realizáciou vášho projektového zámeru v oblasti divadla, pripravili sme pre vás prehľadný a efektívny nástroj na identifikáciu jednotlivých výziev z programu Kreatívna Európa 2021 – 2027. V tomto na prvý pohľad komplikovanom systéme výziev, sme vytvorili komplexný indikovaný formulár na identifikáciu vhodnej výzvy pre váš projektový zámer. Viac sa dozviete na našom blogu:

Nástroj na nájdenie vhodnej výzvy v programe Kreatívna Európa 2021 – 2027

Hudba

Ak neviete ako začať s realizáciou vášho projektového zámeru v oblasti hudby pripravili sme pre vás prehľadný a efektívny nástroj na identifikáciu jednotlivých výziev z programu Kreatívna Európa 2021 – 2027. V tomto na prvý pohľad komplikovanom systéme výziev, sme vytvorili komplexný indikovaný formulár na identifikáciu vhodnej výzvy pre váš projektový zámer. Viac sa dozviete na našom blogu:

Nástroj na nájdenie vhodnej výzvy v programe Kreatívna Európa 2021 – 2027

Aktuálne projekty
Vzdelávací projekt "Te(a)ch me", ktorý sme pripravili spolu so zahraničnými partnermi je momentálne v hodnotení (ERASMUS+)

O čo v tomto projekte ide ?

Tento projekt vznikol na základe identifikovanej potreby koordinátorky projektu Kristíny Polereckej, ktorá pôsobí v kreatívnom sektore - najmä v hudbe, už niekoľko rokov. Zároveň je to prvý projekt, na ktorom sa ako spoločnosť BALTEUS podieľame aj ako plnohodnotný partner projektu a poskytneme vzdelávacie výstupy pre potreby tohto projektu. Keďže ide o kooperačný projek podaný cez Erasmus+ program, nadviazali sme kontakt z partnermi z Čiech a Poľska, ktorí taktiež pôsobia v kultúrnom a kreatívnom sektore. Spoločne sme identifikovali ako hlavný problém vedomostnú priepasť medzi profesionálmi pôsobiacimi vo svete a na Slovensku/v Čechách. Nadväzujúc na svoje aktivity v kreatívnom sektore, partneri projektu spoločne identifikovali nedostatočnú úroveň konkrétne tzv. hard skills a soft skills a absenciu praktického prepojenia medzi týmito skills pri realizácii rôznych kultúrnych podujatí. Predkladožený projekt sa preto zameriava práve na profesionálov (jednotlivcov) - technických pracovníkov a manažérov pôsobiacich v KKS na Slovensku a v Čechách, ktorí sú častokrát v pozícii „neviditeľných“ aktérov v tomto odvetví, no z praxe vieme, že práve na nich kultúrny a kreatívny priemysel stojí a zároveň padá. Zároveň, v súvislosti s Covid-19 opatreniami bol práve tento sektor a títo ľudia úplne paralyzovaní prakticky na celý jeden rok. Preto sme nadobudli pocit, že je dôležité opätovné naštartovanie mechanizmu kultúry, posilniť vzťahy medzi profesionálmi a sprístupniť kvalitné vzdelanie v danej oblasti. V projekte sme preto vytvorili tréningový program pre túto cieľovú skupinu.
Vizuálne umenie

Ak neviete ako začať s realizáciou vášho projektového zámeru v oblasti vizuálneho umenie, pripravili sme pre vás prehľadný a efektívny nástroj na identifikáciu jednotlivých výziev z programu Kreatívna Európa 2021 – 2027. V tomto na prvý pohľad komplikovanom systéme výziev, sme vytvorili komplexný indikovaný formulár na identifikáciu vhodnej výzvy pre váš projektový zámer. Viac sa dozviete na našom blogu:

Nástroj na nájdenie vhodnej výzvy v programe Kreatívna Európa 2021 – 2027

Tanec

Ak neviete ako začať s realizáciou vášho projektového zámeru v oblasti tanca, pripravili sme pre vás prehľadný a efektívny nástroj na identifikáciu jednotlivých výziev z programu Kreatívna Európa 2021 – 2027. V tomto na prvý pohľad komplikovanom systéme výziev, sme vytvorili komplexný indikovaný formulár na identifikáciu vhodnej výzvy pre váš projektový zámer. Viac sa dozviete na našom blogu:

Nástroj na nájdenie vhodnej výzvy v programe Kreatívna Európa 2021 – 2027

Literatúra

Ak neviete ako začať s realizáciou vášho projektového zámeru v oblasti literatúry, pripravili sme pre vás prehľadný a efektívny nástroj na identifikáciu jednotlivých výziev z programu Kreatívna Európa 2021 – 2027. V tomto na prvý pohľad komplikovanom systéme výziev, sme vytvorili komplexný indikovaný formulár na identifikáciu vhodnej výzvy pre váš projektový zámer. Viac sa dozviete na našom blogu:

Nástroj na nájdenie vhodnej výzvy v programe Kreatívna Európa 2021 – 2027

Medzisektorové aktivity

Ak neviete ako začať s realizáciou vášho projektového zámeru v medzisektornej oblasti, pripravili sme pre vás prehľadný a efektívny nástroj na identifikáciu jednotlivých výziev z programu Kreatívna Európa 2021 – 2027. V tomto na prvý pohľad komplikovanom systéme výziev, sme vytvorili komplexný indikovaný formulár na identifikáciu vhodnej výzvy pre váš projektový zámer. Viac sa dozviete na našom blogu:

Nástroj na nájdenie vhodnej výzvy v programe Kreatívna Európa 2021 – 2027