Nové možnosti pre vaše projekty

Klientom poskytujeme komplexné poradenské služby v oblasti čerpania eurofondov, ktoré nastavujeme tak, aby bol celý projekt vedený otvorene, transparentne a profesionálne. Zároveň sa nebojíme inovácií a inovačných postupov pri napĺňaní potrieb a požiadaviek klienta. Zameriavame sa predovšetkým na kvalitu a nie kvantitu.

O nás

Balteus spol. s r.o. je spoločnosť, ktorá na prvý pohľad v neprehľadnej džungli Eurofondov hľadá možnosti pre čerpanie grantov na podporu práve vašich projektových zámerov. Sme pro-klientsky orientovaná spoločnosť, preto sa podmienky čerpania eurofondov snažíme nastaviť tak, aby boli v prvom rade čo najviac naplnené vaše požiadavky a potreby. Zameriavame sa ako na inovácie a technologické projekty, tak aj na vzdelávacie a umelecky orientované projekty.

Základom našej filozofie sú: individuálny prístup ku klientovi, profesionalita ponúkaných služieb a budovanie dlhodobých partnerských vzťahov.

Naše služby

Prvotná analýza

V rámci tejto služby ponúkame stručnú štúdiu uskutočniteľnosti vášho projektového zámeru z aktuálnych dotačných schém. Účelom prvotnej analýzy je tiež získanie celkovej predstavy o spôsobe realizácie projektu s finančnou podporou EU.

Komplexná realizácia

V rámci komplexnej realizácie projektu vám radi s celým procesom podávania žiadosti, ako aj so samotnou realizáciou/implementáciou, monitoringom a ukončením projektu pomôžeme a poskytneme celkový servis.

Podpora umeleckého sektora

Dotačné schémy sú často hlavným finančným zdrojom umeleckého sektora, no potenciál týchto schém nebýva plne využitý, preto ponúkame podporné služby aj tomuto sektoru.

Verejné obstarávanie

Realizácia verejného obstarávania sa zďaleka netýka len implementácií eurofondov, preto naša spoločnosť ponúka komplexné poradenské služby a servis pri všetkých typoch verejného obstarávania.

Prečo my?
Spoľahlivosť
Inovatívnosť
Komplexnosť
Informovanosť
0
Rozpočet zrealizovaných projektov
0
Realizované projekty
0
Rokov na trhu
Realizácia projektov

Blog

Povedali o nás

"Do momentu začiatku spolupráce so spoločnosťou BALTEUS bola akákoľvek pomoc z eurofondov len trápením. Od momentu začiatku spolupráce som sa mohol konečne plne venovať svojmu projektu a o všetky byrokratické náležitosti je postarané s najväčšou kvalitou. Zjednodušená charakteristika spoločnosti by asi znela - flexibilita, znalosti a skúsenosti, ochota pomôcť, hľadanie riešení na vzniknuté potiaže, ktoré vždy prídu, a spoľahlivosť. Preto odporúčam každému záujemcovi o akékoľvek štátne, EU a iné schémy pomoci, práve spoločnosť BALTEUS."

Ing. René Darmoš - Konateľ

"So službami spoločnosti BALTEUS sme nadmieru spokojní. Absolvovali sme spolu jeden úspešný projekt, ktorého výsledkom bolo vytvorenie špecifickej technologickej bunky jedinej svojho druhu na SR. Nebáli sa s nami ísť do tohto odvážneho projektu a počas celého trvania projektu sme sa mohli na nich plne spoľahnúť, čo nám umožnilo plne sa venovať predmetu našej podnikateľskej činnosti. Ich služby nám boli poskytnuté k našej spokojnosti, preto im plne dôverujeme."

Ing. Radomír Grauzel, MBA - Managing director

"Chcel by som sa poďakovať firme BALTEUS spol. s r.o za ich profesionalitu, odborný prístup pri zastupovaní a poradenstve projektov z eurofondov. Ich znalosť a vecná odbornosť zvyšuje kladnú úspešnosť pri podávaní projektov."

Ing. Peter Kajánek, PhD. - Konateľ

"Spolupráca so spoločnosťou BALTEUS bola pre nás veľmi prínosná. Úspešne nám pomohli s vypracovaním projektu a žiadosti o jeho refinancovanie z európskych fondov. Počas celej doby boli s nami v neustálom kontakte a venovali maximálnu pozornosť všetkým nevyhnutným krokom a termínom. Zároveň veľmi aktívne riešili všetky pripomienky a požiadavky ministerstva, ktoré bolo poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Ak by sme sa rozhodli realizovať ďalší projekt, tak určite radi znovu využijeme služby spoločnosti BALTEUS."

Ing. Vladimir Mravec ml. - Konateľ

"Ďakujem firme BALTEUS za prevzatie celej agendy v príprave, realizácii a monitoringu projektu. Pri administratívnej náročnosti bola naša spolupráca nevyhnutná od vypracovania štúdie uskutočniteľnosti až po odovzdanie diela do prevádzky. V súčasnej dobe linka vyrába drôtené pletivo Asphaltnet hlavne na export, prebehol proces certifikácie výrobku na TSÚS a ďalej spolupracujeme na monitorovaní projektu s poradenskou firmou BALTEUS."

Ing. Vladimír Mravec st. - Konateľ

"So spoluprácou som veľmi spokojný. Na čom sme sa dohodli, to sa vždy dodržalo a majú preto moju dôveru. Riešili sme spolu projekt pre EU fondy v netradičnom režime, kedy bol projekt fyzicky zrealizovaný ešte pred schválením grantu. Rad sa na spoločnosť BALTEUS obratím aj v prípade ďalších projektov."

Peter Lenčéš - Managing director

"Spoločnosť BALTEUS nám zabezpečovala kompletný servis od vypracovania projektu až po jeho finalizáciu. So spoluprácou sme boli spokojní, snažili sa vyriešiť všetky naše požiadavky a podnety a zabezpečiť hladký chod celého procesu."

Ing. Milan Štefanka ml. - Konateľ

"Touto cestou sa chceme poďakovať firme BALTEUS spol. s r.o., ktorá ponúka služby v oblasti čerpania eurofondov a zároveň sa zameriava na žiadateľov z radov MSP. Vďaka jej pružnosti a zodpovednosti môžeme napredovať a byť efektívnejší."

Monika Kekeľáková - Konateľka

"So spoločnosťou BALTEUS spol. s r.o. máme dobré viacnásobné skúsenosti, služby verejného obstarávania poskytujú na profesionálnej úrovni a promptne reagujú na vznesené požiadavky, aj neobvyklé situácie."

Mgr. Zuzana Ďurišová - Prednostka mesta Brezno

"Spolupráca so spoločnosťou BALTEUS spol. s r.o. bola od začiatku projektu až po úspešnú realizáciu na vysoko profesionálnej úrovni. V našej spoločnosti nastala havarijná situácia, na ktorú bolo potrebné promptne reagovať. Projekt pre EU fondy si vyžadoval netradičné riešenie. Vďaka za ich prístup, odborné skúsenosti a ochote hľadať východisko z nečakanej situácie. Vrelo odporúčam každému záujemcovi pri zastupovaní a poradenstve projektov z eurofondov či inú štátnu pomoc práve spoločnosť BALTEUS."

Ján Janiš - Konateľ

"V prvom rade sa chceme poďakovať spoločnosti BALTEUS spol. s.r.o. za spoluprácu. Jej Služby sme využili po prvý krát a boli sme milo prekvapení rýchlosťou a profesionalitou vybavenia našej požiadavky. V prípade potreby sa aj v budúcnosti obrátime na túto spoločnosť.

Pre spoločnosť BALTEUS spol. s.r.o. sme sa rozhodli na základe kladných referencií na ich webovej stránke a na základe ústretovej reakcie na náš dopyt ohľadne podmienok spolupráce pre zabezpečenie komplexného poradenstva pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovaní pred UVO v predmete zákazky „Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok“.

Jednanie so zamestnancami spoločnosti bolo vždy profesionálne a bezproblémové. O každom kroku nás informovali emailom alebo telefonicky. Ochotne a trpezlivo odpovedali na naše otázky, dotazy a flexibilne riešili naše prípadné ďalšie požiadavky týkajúce sa súťaže.

Spoločnosť BALTEUS spol. s.r.o. odporúčame každému, kto potrebuje komplexne zabezpečiť proces verejného obstarávania a chce mať záruku, že mu bude zabezpečený profesionálny prístup na vysokej úrovni."

Ing. Dagmar Ďurošková - riaditeľka správy súdu