Nové možnosti pre vaše európske projekty

Klientom poskytujeme komplexné poradenské služby v oblasti čerpania grantovej podpory a kapitálových investícií. Pracujeme hlavne s grantovými schémami, ktoré sú primárne fokusované na stanovené ciele projektu a nie na byrokratický proces, ako sú EEA grants (Nórske granty), Plán obnovy, EIC – EIC Accelerator a ďalšie. Zameriavame sa najmä na inovačné projekty, ktoré nastavujeme tak, aby boli vedené otvorene, transparentne a profesionálne. Z tohto hľadiska sa zameriavame predovšetkým na kvalitu a nie kvantitu. Zároveň sa nebojíme inovácií a inovačných postupov pri napĺňaní potrieb a požiadaviek klienta. Dokážeme projektom dodať európsky rozmer. Projekty sú vďaka našej činnosti úspešné aj v medzinárodnom kontexte a v celoeurópskom merítku.

O nás

BALTEUS spol. s r. o. je spoločnosť, ktorá na prvý pohľad, v neprehľadnej džungli Eurofondov hľadá možnosti pre čerpanie grantov na podporu práve vašich projektových zámerov. Sme pro-klientsky orientovaná spoločnosť, preto sa podmienky čerpania eurofondov snažíme nastaviť tak, aby boli v prvom rade čo najviac naplnené vaše požiadavky a potreby. Zameriavame sa ako na inovačné a technologické projekty, tak aj na vzdelávacie a umelecky orientované projekty.

Základom našej filozofie sú: individuálny prístup ku klientovi, profesionalita ponúkaných služieb a budovanie dlhodobých partnerských vzťahov.

Naše služby

Prvotná analýza potenciálu

Zistite aké sú vaše grantové možnosti.
 

Organizačno-procesný audit

Pripravte sa na veľké projekty a systematické čerpanie grantov.

Financovanie projektu

Získajte priamu finančnú podporu pre vaše aktivity.

Prečo my?

Spoľahlivosť

Inovatívnosť

Komplexnosť

Informovanosť

Networking

Transparentnosť

0

Rozpočet zrealizovaných projektov

0

Realizované projekty

0

Rokov na trhu

Realizácia projektov

Blog

Povedali o nás

"So službami spoločnosti BALTEUS sme nadmieru spokojní. Absolvovali sme spolu jeden úspešný projekt, ktorého výsledkom bolo vytvorenie špecifickej technologickej bunky jedinej svojho druhu na SR. Nebáli sa s nami ísť do tohto odvážneho projektu a počas celého trvania projektu sme sa mohli na nich plne spoľahnúť, čo nám umožnilo plne sa venovať predmetu našej podnikateľskej činnosti. Ich služby nám boli poskytnuté k našej spokojnosti, preto im plne dôverujeme."

Ing. Radomír Grauzel, MBA - Managing director

"Chcel by som sa poďakovať firme BALTEUS spol. s r.o za ich profesionalitu, odborný prístup pri zastupovaní a poradenstve projektov z eurofondov. Ich znalosť a vecná odbornosť zvyšuje kladnú úspešnosť pri podávaní projektov."

Ing. Peter Kajánek, PhD. - Konateľ

"Spolupráca so spoločnosťou BALTEUS bola pre nás veľmi prínosná. Úspešne nám pomohli s vypracovaním projektu a žiadosti o jeho refinancovanie z európskych fondov. Počas celej doby boli s nami v neustálom kontakte a venovali maximálnu pozornosť všetkým nevyhnutným krokom a termínom. Zároveň veľmi aktívne riešili všetky pripomienky a požiadavky ministerstva, ktoré bolo poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Ak by sme sa rozhodli realizovať ďalší projekt, tak určite radi znovu využijeme služby spoločnosti BALTEUS."

Ing. Vladimir Mravec ml. - Konateľ

"Ďakujem firme BALTEUS za prevzatie celej agendy v príprave, realizácii a monitoringu projektu. Pri administratívnej náročnosti bola naša spolupráca nevyhnutná od vypracovania štúdie uskutočniteľnosti až po odovzdanie diela do prevádzky. V súčasnej dobe linka vyrába drôtené pletivo Asphaltnet hlavne na export, prebehol proces certifikácie výrobku na TSÚS a ďalej spolupracujeme na monitorovaní projektu s poradenskou firmou BALTEUS."

Ing. Vladimír Mravec st. - Konateľ

"Spoločnosť BALTEUS nám zabezpečovala kompletný servis od vypracovania projektu až po jeho finalizáciu. So spoluprácou sme boli spokojní, snažili sa vyriešiť všetky naše požiadavky a podnety a zabezpečiť hladký chod celého procesu."

Ing. Milan Štefanka ml. - Konateľ

"Touto cestou sa chceme poďakovať firme BALTEUS spol. s r.o., ktorá ponúka služby v oblasti čerpania eurofondov a zároveň sa zameriava na žiadateľov z radov MSP. Vďaka jej pružnosti a zodpovednosti môžeme napredovať a byť efektívnejší."

Monika Kekeľáková - Konateľka

"So spoločnosťou BALTEUS spol. s r.o. máme dobré viacnásobné skúsenosti, služby verejného obstarávania poskytujú na profesionálnej úrovni a promptne reagujú na vznesené požiadavky, aj neobvyklé situácie."

Mgr. Zuzana Ďurišová - Prednostka mesta Brezno

"Spolupráca so spoločnosťou BALTEUS spol. s r.o. bola od začiatku projektu až po úspešnú realizáciu na vysoko profesionálnej úrovni. V našej spoločnosti nastala havarijná situácia, na ktorú bolo potrebné promptne reagovať. Projekt pre EU fondy si vyžadoval netradičné riešenie. Vďaka za ich prístup, odborné skúsenosti a ochote hľadať východisko z nečakanej situácie. Vrelo odporúčam každému záujemcovi pri zastupovaní a poradenstve projektov z eurofondov či inú štátnu pomoc práve spoločnosť BALTEUS."

Ján Janiš - Konateľ

"V prvom rade sa chceme poďakovať spoločnosti BALTEUS spol. s.r.o. za spoluprácu. Jej Služby sme využili po prvý krát a boli sme milo prekvapení rýchlosťou a profesionalitou vybavenia našej požiadavky. V prípade potreby sa aj v budúcnosti obrátime na túto spoločnosť.

Pre spoločnosť BALTEUS spol. s.r.o. sme sa rozhodli na základe kladných referencií na ich webovej stránke a na základe ústretovej reakcie na náš dopyt ohľadne podmienok spolupráce pre zabezpečenie komplexného poradenstva pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovaní pred UVO v predmete zákazky „Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok“.

Jednanie so zamestnancami spoločnosti bolo vždy profesionálne a bezproblémové. O každom kroku nás informovali emailom alebo telefonicky. Ochotne a trpezlivo odpovedali na naše otázky, dotazy a flexibilne riešili naše prípadné ďalšie požiadavky týkajúce sa súťaže.

Spoločnosť BALTEUS spol. s.r.o. odporúčame každému, kto potrebuje komplexne zabezpečiť proces verejného obstarávania a chce mať záruku, že mu bude zabezpečený profesionálny prístup na vysokej úrovni."

Ing. Dagmar Ďurošková - riaditeľka správy súdu